اسید سیتریک بی آب

 • اسید سیتریک بدون آب

  اسید سیتریک بدون آب

  ● اسید سیتریک بی آب یک اسید آلی مهم، کریستال بی رنگ، بی بو، با طعم ترش قوی است.
  ● فرمول مولکولی این است: C₆H₈O7
  ● شماره CAS: 77-92-9
  ● اسید سیتریک بی آب درجه مواد غذایی عمدتاً در صنایع غذایی مانند اسیدولان ها، حل کننده ها، بافرها، آنتی اکسیدان ها، دئودورانت ها، تقویت کننده های طعم، عوامل ژل کننده، تونرها و غیره استفاده می شود.