اسید نیتریک

 • نیتریک اسید 68% گرید صنعتی

  نیتریک اسید 68% گرید صنعتی

  ● اسید نیتریک یک اسید قوی معدنی تک بازیک اکسید کننده و خورنده قوی است و یک ماده خام شیمیایی مهم است.
  ● شکل ظاهری: مایعی شفاف بی رنگ با بوی تحریک کننده خفه کننده است.
  ● فرمول شیمیایی: HNO3
  ● شماره CAS: 7697-37-2
  ● تامین کنندگان کارخانه اسید نیتریک، قیمت اسید نیتریک دارای مزیت است.