ایزوپروپانول

  • مایع ایزوپروپانول

    مایع ایزوپروپانول

    ● ایزوپروپیل الکل یک مایع شفاف بی رنگ است
    ● محلول در آب، همچنین محلول در اکثر حلال های آلی مانند الکل، اتر، بنزن، کلروفرم و غیره.
    ● ایزوپروپیل الکل عمدتا در صنایع دارویی، آرایشی، پلاستیک، عطرها، پوشش ها و غیره استفاده می شود.