اسید کلرواستیک

 • اسید کلرواستیک

  اسید کلرواستیک

  ● اسید کلرواستیک که به عنوان اسید مونوکلرواستیک نیز شناخته می شود، یک ترکیب آلی است.این یک ماده خام شیمیایی آلی مهم است.
  ● شکل ظاهری: پودر کریستالی سفید
  ● فرمول شیمیایی: ClCH2COOH
  ● شماره CAS: 79-11-8
  ● حلالیت: محلول در آب، اتانول، اتر، کلروفرم، دی سولفید کربن