بهره

 • سولفات مس درجه بهره‌وری

  سولفات مس درجه بهره‌وری

  ● پنتا هیدرات سولفات مس یک ترکیب معدنی است
  ● فرمول شیمیایی: CuSO4 5H2O
  ●شماره CAS: 7758-99-8
  ● عملکرد: سولفات مس گرید بهینه سازی به عنوان عامل شناورسازی، فعال کننده و غیره استفاده می شود.