دی متیل کربنات

 • دی متیل کربنات 99.9%

  دی متیل کربنات 99.9%

  ● دی متیل کربنات یک ترکیب آلی یک واسطه سنتز آلی مهم است.
  ● شکل ظاهری: مایع بی رنگ با بوی معطر
  ● فرمول شیمیایی: C3H6O3
  ● شماره CAS: 616-38-6
  ● حلالیت: نامحلول در آب، قابل اختلاط در اکثر حلالهای آلی، قابل اختلاط در اسیدها و بازها