اتیل استات

 • اتیل استات

  اتیل استات

  ● اتیل استات که با نام اتیل استات نیز شناخته می شود، یک ترکیب آلی است
  ● شکل ظاهری: مایع بی رنگ
  ● فرمول شیمیایی: C4H8O2
  ● شماره CAS: 141-78-6
  ● حلالیت: کمی محلول در آب، محلول در اکثر حلال های آلی مانند اتانول، استون، اتر، کلروفرم و بنزن
  ● اتیل استات عمدتا به عنوان حلال، طعم دهنده غذا، پاک کننده و چربی زدا استفاده می شود.