استر

 • اتیل استات

  اتیل استات

  ● اتیل استات که با نام اتیل استات نیز شناخته می شود، یک ترکیب آلی است
  ● شکل ظاهری: مایع بی رنگ
  ● فرمول شیمیایی: C4H8O2
  ● شماره CAS: 141-78-6
  ● حلالیت: کمی محلول در آب، محلول در اکثر حلال های آلی مانند اتانول، استون، اتر، کلروفرم و بنزن
  ● اتیل استات عمدتا به عنوان حلال، طعم دهنده غذا، پاک کننده و چربی زدا استفاده می شود.

 • دی متیل کربنات 99.9%

  دی متیل کربنات 99.9%

  ● دی متیل کربنات یک ترکیب آلی یک واسطه سنتز آلی مهم است.
  ● شکل ظاهری: مایع بی رنگ با بوی معطر
  ● فرمول شیمیایی: C3H6O3
  ● شماره CAS: 616-38-6
  ● حلالیت: نامحلول در آب، قابل اختلاط در اکثر حلالهای آلی، قابل اختلاط در اسیدها و بازها

 • متیل استات 99%

  متیل استات 99%

  ● متیل استات یک ترکیب آلی است.
  ● ظاهر: مایع شفاف بی رنگ با رایحه
  ● فرمول شیمیایی: C3H6O2
  ● حلالیت: کمی محلول در آب، قابل اختلاط در اکثر حلال های آلی مانند اتانول و اتر
  ● اتیل استات عمدتا به عنوان یک حلال آلی استفاده می شود و ماده اولیه ای برای رنگ آمیزی چرم مصنوعی و عطر است.