اسید پروپیونیک

 • اسید پروپیونیک 99.5%

  اسید پروپیونیک 99.5%

  ● اسید پروپیونیک یک اسید چرب اشباع با زنجیره کوتاه است.
  ● فرمول شیمیایی: CH3CH2COOH
  ● شماره CAS: 79-09-4
  ● شکل ظاهری: اسید پروپیونیک یک مایع روغنی بی رنگ و خورنده با بوی تند است.
  ● حلالیت: قابل اختلاط با آب، محلول در اتانول، اتر، کلروفرم
  ● اسید پروپیونیک عمدتا به عنوان نگهدارنده مواد غذایی و مهار کننده کپک استفاده می شود و می تواند به عنوان مهار کننده آبجو و سایر مواد با چسبندگی متوسط، حلال نیتروسلولز و نرم کننده استفاده شود.