فرمت پتاسیم

 • فرمت پتاسیم مورد استفاده برای حفاری نفت / کود

  فرمت پتاسیم مورد استفاده برای حفاری نفت / کود

  ● فورمات پتاسیم یک نمک آلی است
  ● شکل ظاهری: پودر کریستالی سفید
  ● فرمول شیمیایی: HCOOK
  ● شماره CAS: 590-29-4
  ● حلالیت: محلول در آب، اتانول، نامحلول در اتر
  ● فرمت پتاسیم در حفاری نفت، عامل حل کننده برف، صنعت چرم، عامل کاهنده در صنعت چاپ و رنگرزی، عامل استحکام اولیه برای دوغاب سیمان، و کود برگی برای معدن، آبکاری و محصولات زراعی استفاده می شود.