فرمت سدیم

 • فرمت سدیم 92% 95% 98% کاس 141-53-7

  فرمت سدیم 92% 95% 98% کاس 141-53-7

  ● فورمات سدیم یکی از ساده ترین کربوکسیلات های آلی، کمی رقیق و مرطوب است.
  ● شکل ظاهری: فرمت سدیم کریستال یا پودری سفید رنگ با بوی خفیف اسید فرمیک است.
  ● فرمول شیمیایی: HCOONa
  ● شماره CAS: 141-53-7
  ● حلالیت: فرمات سدیم به راحتی در حدود 1.3 قسمت آب و گلیسرول حل می شود، کمی در اتانول و اکتانول حل می شود و در اتر نامحلول است.محلول آبی آن قلیایی است.
  ● فورمات سدیم عمدتاً در تولید اسید فرمیک، اسید اگزالیک و هیدروسولفیت و ... به عنوان کاتالیزور و تثبیت کننده در صنعت چرم و به عنوان عامل کاهنده در صنعت چاپ و رنگرزی استفاده می شود.